"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “Essiri … e Aviri”

Questo articolo è stato visto 1.601 volte.

Nino Seviroli 2
08:00 –  Oggi, Ninu Seviroli ni cunta:   “Essiri … e Aviri”
Sicilia, la me Genti… Caluri, Culuri e Sapuri.
Un populu, Signuri me, un pò e unnava pinsari a diri sulu e sempri Haiu, ma sempri e soprattuttu sugnu, pi mia ma anchi e sporattuttu pi lantri. Eccu lu significatu ca vonzi dari a sta cosa di “Ogni Venniri”. E cioè lu recuperu di la memoria pi sapiri dunni vinemu, unni semu e unni amà iri.
Na caminata ca ogniunu di nantri po e devi fari e rifari. Un viaggiu ni la memoria pi unni scurdari cu semu. Pi ritruvari li curtiglia, lu sciauvuru di u basalicò, du sucu di pumadoru, di lu pani di casa, li picciliddri e li iochi di na vota, li Nanni ca ricitavanu lu Rusariu, e tra na posta e l’antra, lu sparlamentu,  faciva cumpagnia, a li Patri Nostri e a l’Ave Marii….. Tipu: “Mariù, ma lu capissi ca la figlia di to cummari Rosa, s’inni fuiì… Verù? ma comu stamu mbacci! si po diri ca li sentu arruttari e di sta cosa unni sintivu nenti?, ma comunqui, ora continuamu”.  Avi Maria, piena di Grazia…. E chissu tra na posta e l’antra. e siccomu li posti sunnu deci, avoglia di sparlamentu, prima di l’ultima posta.
Eccu, Signuri me, li cunti di li nanni ca ni facivanu, trimari, cosi di spiriti, mani virdi, sarramonica di lu puzzu, e paladini e cavaddri e cavalera e po doppu tantu tantu ascuntari, lu nonnò, ni diciva “U restu vu cuntu dumani, ora mangiamuni tecchia di ministreddra ca priparà a nonnò, e po tutti a curcari”. U Nonnò, aviva  ammintatu “Li cosi a puntati”.
A dru puntu, a Nonnò ni dava un cuppinu di brudacchiata larga, larga e po tutti a curcarini, ncapu li matarazza di crinu, la Nonnò ni faciva diri li preghieri, lu nonnò ni viniva a dari, na vasata, e vonta e svonta, ni vuntavamu dra banna, u Nonnò astutava la citalena, e ni addrummiscivamu. Si sintiva ogni tantu qualchi serenata d’amuri ammiscata a lu cantu di li griddi e di li cucchi.
Quantu ricordi, quantu allammichi, quantu cosi, sarbati, ni lu cori.
Eccu la differenza tra “Aviri” e “Essiri”, nintra na società ca curri senza freni, ca abbruscia pinfina, li sintimenti, ca ni fa cridiri, ca semu, moderni e arrivati…, ma unni? .
Eccu, la sustanza di lu discursu, li cosi semplici, ca fannu crisciri ogni populu. La saggizza di li Vecchi, li Ricordi, lu Sciauvuru di la Memoria.

The core areas of exam 400-101 the exam 400-101 is divided into different inspection core areas which must be prepared well for achieving success in this demanding exam.

Comments are closed.