"Vi cuntu na cosa"

“Vi cuntu na cosa” – “Li beddri curtiglia di na vota”

Questo articolo è stato visto 1.634 volte.

Aragona - Furca Vo (5)08:00 – Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!  

“Li beddri curtiglia di na vota”

Li beddri curtiglia di na vota…. lu megliu condominiu di lu munnu, unni tutti si canuscivanu e si vulivanu beni… unni li porti un si chiuivanu mà.

Certi voti li carusi si sciarriavanu, macari pi nenti “Cosi di carusi”, allura la Mammaranni, a Nonnò di lu curtigli, accurdava a tutti cu na farrubba e un pugnu di zorbi… Ah! beddri tempi!!! si è veru ca c’era la fami, però si c’era un pezzu di pani, era pi tutti… Beddri tempi si… a sira pò a lu lustru di li citaleni, u Nonnò, cuntava cosi antichi, stori di spiriti, ca appena diciva c’era na vota, di lu scantu, li carusi, si assittavanu tutti vicinu, ncapu li itteni, e li scaluna di li casi, ad ascuntari tutti cu la vucca aperta, e pò a la fini di lu cuntu, tutti a curcari.

La Nonnò diciva l’ultima preghiera di la sira:

“Ossabinidica Signiruzzu… ca vu siti me Patruzzu…

Ossabinidica beddra Matri… ca vu siti me Matri…

Ossabinidica Sant’Anna… ca vu siti me Nanna…

Ossabinidica San Iachinu… Ca vu siti me Parrinu…

Ossabinidica a tutti li Santi… Ossabinidica a tutti”.

E po diciva: “Carù, curcati siti? ora facitivi a cruci e addrummiscitivi…” E a pocu a pocu un si sintiva cchiù nenti.

Sulu lu scrusciu di l’acqua ca cadiva, ni la funtana, e faciva cumpagnia a tutti, nichi e granni e all’innamurati, ca un putivanu pigliari sonnu, mentri si sintiva duncimenti lu sonu di la sirinata.

Vi Cuntu Na Cosa - Peppe Petrotta
Poesia di Peppe Petrotta, scrittore e poeta
versione musicale di Nino Seviroli.

Leave a Comment

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.