"Vi cuntu na cosa", Categorie

“Vi cuntu na cosa” – “Picchì la nostra terra si chiamà: Sicilia…”

Questo articolo è stato visto 1.363 volte.

sicilia08:00 –  Oggi, Ninu Seviroli ni cunta, na cosa, videmu chì….!!!

“Picchì la nostra terra si chiamà: Sicilia…”

Oi vi vogliu cuntari picchì e comu fu e quannu fu, ca la nostra Terra si chiamà “Sicilia”.

Veru è ca prima ancora si chiamava Trinacria, cioè la “Terra di li Tri Muntagni”, ma è puru veru ca nta na terra vicinu di nantri, mari cu mari e precisamenti ni lu Libanu, ci stava na picciutteddra beddra ca un vi lu pozzu diri quantu, ca si chiamava “SICILIA”.

Ma Purtroppu, na zanna, ci aviva dittu a so Patri, ca era lu Re, di lu Libanu, ca siddru la picciotta ristava ni la so Terra doppu ca faciva sidicianni, la so Terra spunnava mezzu a lu mari.

E allura lu Re di lu Libanu, so Patri, lu iornu, ca Sicilia, fici sidicianni, accumpagnatu di tutta la genti di lu Libanu, ca chiancivanu, e si tiravanu li capiddri, la vasà, si la stringì a lu pettu, cu l’amuri di Patri, cu so Matri, ca di la gutta mancu putiva parlari, la misiru intra na varca, ci misiru, tanti cosi di mangiari e l’acqua, e lu meli, e ammuttaru la varca, e Sicilia, sparì mezzu lu mari.

E camina, camina, camina ca già stavanu finennu li cosi di mangiari e acqua quasi un cinnera chiù, ca la varca senza sapiri picchì, arrivà, nda na spiaggia, ricca di arbuli d’aranci e di limuna, di fiuri e di ogni fruttu, e si firmà.

Sicilia, scinnì di la varca, si talià, ntunnu, ntunnu, ma ni dru paradisu, un c’era nuddru. E allura, mischina s’assittà mezzu la rina, e si misi a chianciri.

Quannu, tuttu nsemmula, s’intisi, na mani ncapu la spaddra, si vuntà e vitti a un picciottu, bedrru comu lu suli, ca la taliava, ncantatu, (e dru beddru picciottu, unn’era i). E mentri, la taliava, lu picciotti ci cuntà ca ncapu dr’isola aviva ristatu sulu iddru, doppu ca la pesti, s’aviva purtatu a tutti.

Li du picciotti, si taliaru, svamparu li cori, e subitu, nascì l’amuri, e di st’amuri, nascì a nostra Stirpi, ca di tannu, si chiamà “SICILIA”.

The registration can be done https://midnightpapers.com/ either online or via phone.

Comments are closed.