Vi dicu na cosa – “A cuttunina”

Questo articolo è stato visto 509 volte.

Nino Seviroli08:00 – U sapiti chi vi cuntu Oi?  Un vi cuntu nenti picchi avi na simana ca cummattu cu bruschina E quindi sugnu ancora friscu di su cu di cuttunina. Stativi Boni tutti, e ni Videmu a prossima simana.

Comments are closed.