Autore: Nino Seviroli

“Vi cuntu na cosa” – L’addimura

Oggi, Ninu Seviroli ni cunta:  Mi ricordu quannu era carusu, ca po carusu arristavu, iucavamu a Scappucci, o iardinu, unni stava a me famiglia.  E dicu Scappucci, picchì a raona, lu veru scappuccinaru si canusci quannu dici sugnu scappuccinaru. Picchì l’antri dicivanu e dicinu Cappucci. Tuttu chissu pi cuntarivi na[Read More…]